VÝUKA PSANÍ

Výuka psaní nezačíná až ve škole, začíná v den, kdy dítě samo se zájmem uchopí pastelku či tužku a snaží se o kresbu (tzn. již od dvou let). Již v tuto dobu je třeba upravovat špatný posed i úchop. Pokud se tak nečiní, vytvoří se návyk, který se ve škole jen ztěží podaří odbourat.

PŘI PSANÍ NESMÍME ZAPOMÍNAT NA:

  • rozcvičení prstů a kloubů ruky (mávání pažemi, kroužení v lokti a zápěstí, ťukání prstíky o sebe...), možno rozcvičovat i během psaní, pokud ruka bolí
  • správný posed: sedím na celém sedátku - záda opřená o opěrku - nohy opřené celými chodidly o podlahu (kolena max dvě pěsti od sebe), stehna a lýtka v pravém úhlu, oba lokty opřené na desce stolu, ruka která nepíše je dole a přidržuje sešit
  • sešit mírně naklonit pravým horním rohem nahoru (platí pro psací písmenka a číslice, tiskací písmenka mají sklon rovný)
  • úchop tužky: palec naboku, prostředníček podpírá tužku dole, ukazováček leží volně nahoře, tužka se opírá o údolíčko mezi palcem a ukazováčkem a směřuje k rameni (pokud směřuje nahoru nebo do strany, přes ruku není dobře vidět kudy psát)
  • ruka při psaní leží volně na papíře a klouže po něm malíkovou hranou.

ČÍM PSÁT:

- perem (TORNADO) nebo gumovacím perem Pilot


PSANÍ PÍSMEN A SLOV:

Správnému tvaru písmenka napomáhá také:

- sklon písma: naklonit před psaním sešit mírně pravým rohem nahoru

- úchop do špetky zlehka - netlačit, tužka směřuje k rameni, aby bylo dopře vidět, "kam se mám při vedení ruky trefit"

- správný posed

- slova píšeme jedním tahem bez zastavení


NÁCVIK PŘEPISU/OPISU SLOV A VĚT

- přečtu slovo

- diktuji si je po slabikách

- kontroluji napsané slovo v sešitě i v originále

- pokračuji stejným způsobem dalším slovem

- po napsání věty kontroluji celou větu

- po napsání celého textu ještě jednou celý text podle originálu překontroluji


NÁCVIK DIKTÁTU SLOV

- diktuji slova, která jsme již procvičili v písance

- žák si slovo pro sebe diktuje po slabikách a zároveň píše

- po napsání slovo kontroluje

- po napsání celého diktátu ještě jednou celý text společně přečteme nahlas - kde je chyba udělá žák puntík

- po společném přečtení celého diktátu žáci sami potichu ještě jednou čtou a opravují chyby


NÁCVIK DIKTÁTU VĚT

- diktuji věty, která jsme již procvičili v učebnici či pracovním sešitě

- napřed přečtu celý diktát, poté diktuji po větách - přečtu větu/děti poslouchají, diktuji po slovech/děti píší

- po napsání věty ji společně přečteme

- po napsání celého diktátu společně čteme text - kde chyba puntík

- poté žáci ještě jednou celý text sami pročítají a opravují chyby. Mohou si pomoci barvičkami - začátek a konec věty, jména a příjmení, háčky a čárky,


Opis, přepis, diktát - psaní by mělo být plynulé v přiměřeném tempu, žák by si měl vybavovat tvary písmen a důležitá mluvnická pravidla (Začátek věty, jméno - velké písmenko ....).

Fotografie správných posedů a úchopů najdete na stránkách projektu Jak správně psát - zde.