TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít
k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).
Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma
podle tohoto rozpisu. :)
Doma marodi doplňují pracovní sešity a zápisy z hodin do sešitů a pracovních sešitů.
Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo je třeba ale co nejdříve doplnit.
POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka


4. TÝDEN KVĚTEN

 • ČJ mluv: slovní druhy - příslovce, předložky
 • ČJ psaní: opis, přepis, tiskací písmena
 • M : NÁSOBENÍ trojciferných JEDNOCIFERNÝM , úsečky, jednotky míry - opakování
 • PRV: živá příroda - živočichové - souhrnné opakování, naše zdraví
 • AJ: členy a, an, předložky on, under, in, next

PO 20.5.: ČJ UČ str. 120/1-3. ČJ PS str.31/11. M UČ str. 132. PÍS str. 15. 

UT 21.5: ČJ PS str. 32/1-3 - M UČ str. 131 - PRV UČ str. 64. PRV PS str. 55

ST 22.5. : ČJ UČ str. 120/4-6 - ČJ PS str. 32/4-5 - M UČ str. 132 - PRV UČ str. 65

ČT 23.5.: ČJ UČ str. 121/1-2 - ČJ PS str. 33/1,2 - Mgeo - pracovní list - . PÍS str.16. PRV PS str. 66.

PÁ 24.5.: ČJ UČ str. 121, ČJ PS str. 33. M UČ str. 133.


3. TÝDEN KVĚTEN

 • ČJ mluv: slovní druhy - ZÁJMENA, ČÍSLOVKY
 • ČJ psaní: opis, přepis, tiskací písmena
 • M : NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM , úsečky, jednotky míry - opakování
 • PRV: živá příroda - živočichové - býložravci, masožravci, všežravci, chráníme přírodu. 
 • AJ: členy a, an, předložky on, under, in, next

PO 13.5.: ČJ UČ str. 117/2,4. ČJ PS str.28/2,3.  M UČ str. 130.  PÍS str. 13. DÚ str.  14.

UT 14.5: ČJ PS str. 29/1-3, 5. - M UČ str. 131 -  PRV UČ str. 61. PRV PS str. 54.

ST 15.5. : ČJ UČ str. 118/1 -  ČJ PS str. 29/1,2. - M UČ str. 132 - PRV UČ str. 62-63. PS str. 55.

ČT 16.5.: ČJ UČ str. 118/2,3 - ČJ PS str. 29/3-5 -  Mgeo  - pracovní list - . PÍS str.15.  PRV PS str. 56.

PÁ 17.5.:  ČJ PS str. 30/6-7. M UČ str. 133. SUPLOVANÝ DEN - JSEM S DĚTMI Z KROUŽKU NA PROGRMÁTORSKÉ SOUTĚŽI. 


2. TÝDEN KVĚTEN

6.5. - 10.5.2019

 • ČJ mluv: slovní druhy - přídavná jména, zájmena
 • ČJ psaní: opis, přepis
 • M : násobení a dělení násobků 10, trojúhelník, čtyřúhelník
 • PRV: živá příroda - živočichové - stavba těla - bezobratlí - obratlovci
 • AJ: členy a, an, předložky on, under, in, next

PO 6.5..: ČJ UČ str. 116/1,2, ČJ PS str.,20/3, 26/1,2. M UČ str. 126. PÍS str. 10.  ČÍT str. 124-125

UT 7.5: ČJ UČ str. 116/3-5, ČJ PS str. 20/4, 26/3,  M UČ str. 127. PRV str. 58-59

ST 8.5. : STÁTNÍ SVÁTEK

ČT 9.5.: ČJ PS str. 27/4,5. M UČ str. 135. PÍS str.11.  ČÍT str. 128 - 131. PRV str. 60

PÁ 10.5.: ČJ UČ str. 117, PS str. 27/6. M UČ str. 128


1. TÝDEN KVĚTEN

29.4  - 3. 5. 2019

 • ČJ mluv: VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z, opakování učiva, čt čtvrtletní test
 • ČJ psaní: datum, opis básní
 • M : opakování učiva + čtvrtletní test (úterý)
 • PRV: živá příroda - živočichové - společné znaky
 • AJ: členy a, an, dny v týdnu

PO 29.4.: ČJ - opakování učiva, UČ str. 114/1,2 - brzy, jazyk. M - opakování učiva. PÍS str. 9, ČÍT str. 121

UT 30.4: ČJ UČ str. 114/3-4, ČJ PS str. 20/1,2. M - čtvrtletní test. PRV UČ str. 56-57. PRV PS str. 50,51.                                                  

ST 1.5. : STÁTNÍ SVÁTEK

ČT 2.5.: zkrácené vyučování do půl dvanácté, pak oběd. Družina do 13 hod. ČJ TEST. M UČ str. 140. 

              PRV - zápis společné znaky živočichů

PÁ 3.5.: ČJ UČ str. 115, PS str. 20/3,4.