TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít
k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).
Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma
podle tohoto rozpisu. :)
Doma marodi doplňují pracovní sešity a zápisy z hodin do sešitů a pracovních sešitů.
Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo je třeba ale co nejdříve doplnit.
POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

3. TÝDEN LISTOPAD

  • ČJ mluv: vyjmenovaná slova po B - chytáky, vyjmenovaná řada slov po L 
  • ČJ sloh: dopis
  • ČJ lit - společné hlasité čtení z čítanky, Děti z Bullerbynu
  • ČJ psaní: E, opakování a procvičování již probíraných písmen
  • M - sloupčeky - */ 0-6, + - pamětné s přechodem
  • písemné - + dvojciferných čísel s přechodem
  • geometrie: geometrické tvary
  • PRV - orientace mapy, ČTVRTLETNÍ TEST

PO 19.11: ČJ: PÍS str. 16 - 6ř, ČJ PS str. cv, M - UČ str. ,

ÚT