TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít
k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).
Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma
podle tohoto rozpisu. :)
Doma marodi doplňují pracovní sešity a zápisy z hodin do sešitů a pracovních sešitů.
Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo je třeba ale co nejdříve doplnit.
POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

2. TÝDEN LEDEN 

14.1 - 18. 1. 2019

  • ČJ mluv: vyjmenovaná slova po M - řada, význam, MY- MÝLIT SE, příprava ne pololetní test
  • ČJ sloh: vypravování, POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
  • ČJ lit - práce s textem - orientace v textu, společné hlasité čtení z čítanky, Děti z Bullerbynu
  • ČJ psaní: s, z,  
  • M : čísla větší než sto -  násobení a dělení 10 a 100, jednotky délky.
  •      geometrie: čtverec, obdélník, POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
  • PRV - lidské výtvory - projekt. Podmínky života na Zemi.

PO 14. 1:  ČJ UČ str. 66. Lepení řady slov po M do sešitu vyjm. slov.  M UČ str. 75.  PÍS str. 24. ČÍT str. 81, 85.

ÚT 15. 1:  ČJ UČ str. 67, str. 66/1. ČJ PS str. 48/1,3.  M - pololetní test. PRV - lidské výtvory - projekt. PRV UČ str. 26

ST 16. 1.:  ČJ - M UČ str. 76. ČJ UČ str. 69/2.  ČJ PS str. 48/2, str. 49/a.   ČJ SLOH PS str. 36.  PRV UČ str. 26. PRV - lidské výtvory - projekt.

ČT 17. 1.: M UČ str. 77. ČJ - pololetní test. PÍS str. 25. ČÍT str. 82-54 čtení na známky. PRV - projekt Zboží.

PÁ 18. 1:  M UČ str. 78/1,2 + zápis do pamatuj. ČJ UČ str. 69/3. ČJ PS str. 48/4