POMŮCKY DO HODIN

Co nosit v aktovce do školy? Jednoduchou větou by se dalo odpovědět:

"Školní pomůcky na každý den dle rozvrhu. "

A to je to podstatné! Je dobré vést děti k systematické kontrole a každodenní přípravě dle rozvrhu - pokud budou v tašce nosit nepotřebné věci, budou přetěžovat především svá záda, obsah aktovky se pro ně stane nepřehledným - nebudou zvládat připravit si sami potřebné pomůcky.

V aktovce máme vždy:

POUZDRO: 2 pera, 2 ořezané tužky, 2x fix na tabulku + hadřík, sada pastelek, ořezávátko, guma, krátké pravítko do 20 cm

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA, VZKAZOVNÍČEK

STÍRACÍ TABULKA, LEPIDLO, NŮŽKY

SVAČINA, PITÍ

Dle rozvrhu:

ČJ PSANÍ: Písanka č. 1

ČJ ČTENÍ: Čítanka (máme ve škole)

ČJ MLUVNICE: Pracovní sešit ČJ, učebnice ČJ (máme ve škole), pamatovací a procvičovací sešit (máme ve škole)

MATEMATIKA: ve škole máme učebnici, školní sešit, sešit pamatuj, procvičovací sešit

MATEMATIKA - GEOMETRIE: modrý nelinkovaný sešit (ve škole máme učebnici), ořezané tužky, ořezávátko, 

                           pravítko

PRVOUKA: učebnice, pracovní sešit

TV: ve škole máme tričko, kraťasy, tepláky, bundu, cvičky (v obuvi na ven mohou děti přijít do školy)

VV + PČ: v kufříku ve škole máme ubrus, převlečení, vodovky+temperky+ kelímek + štětce, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo

HV: ve škole máme sešit