AKTUALITY TÝDNE

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

M -  výsledky: čtyři jedničky, osm  dvojek, čtyři trojky. Obtížné učivo: násobení a dělení, slovní úloha, pamětné odčítání s přechodem, geometrie - opačné polopřímky. Budeme ještě trénovat.

ČJ - výsledky: čtyři dvojky, jinak jedničky. :) Obtížné učivo: doplňování písmen do slov, aby dávala smysl (čtení s porozuměním). 

ST 21. listopadu - PRV: ČR - hlavní město, sousedé + hlavní státy, státní symboly, rozdělení podle krajů, náš kraj a krajské město, dopravní značky, krajina - dělení podle nadmořské výšky, dělení podle využití krajiny, vodstvo v krajině, světové strany hlavní a vedlejší, adresa vlastního bydliště i s poštou a směrovacím číslem

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 3.ledna  a 4. ledna. 2019