AKTUALITY TÝDNE

VYBÍRÁME ZA KROUŽKY - LEDEN - BŘEZEN - 240 ,- Kč.  Pokud chodíš do kroužku plstění nebo keramiky tak ještě příspěvek na materiál 120,- Kč.


RODIČOVSKÁ SCHŮZKA - úterý 22. ledna 2019 od 16.00 hod

ZAČÁTEK PLAVÁNÍ - pátek 8. února 2019


POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE:

M - úterý 15. ledna: ČÍSLA DO 100: + a - do sta zpaměti i písemně, násobení a dělení 0 - 9, písemné sčítání a odčítání. ČÍSLA 100 - 1000: čtení a zápis, porovnávání, zaokrouhlování na stovky a desítky, pamětné sčítání a odčítání. 

VÝSLEDKY: 6x jednička, 5x dvojka, 3x trojka, 2x čtyřka.  Obtížné učivo: geometrie - převod jednotek délky, násobilka.

ČJ - čtvrtek 17. ledna: diktát, vyjmenovaná slova po B a L a slova příbuzná, párové souhlásky, abeceda a řazení podle abecedy, podstatná jména obecná a vlastní, podstatná jména - pád, číslo, rod, životnost.

PRV - úterý 22. ledna: světové strany, práce s mapou, mapové značky, přírodnina - surovina - výrobek. ČR - hl. město, sousedé + hlavní města. Krajina - typy dle nadmořské výšky, podle využití člověkem.