DOMÁCÍ ÚKOLY

budou děti dostávat každý den mimo pátek a dny rodičovských schůzek.
Úkoly se snažím zadávat kratší, většinou učivo, které jsme ve škole trénovali a vyžaduje ještě procvičení.
KE KAŽDODENNÍ PŘÍPRAVĚ NA VYUČOVÁNÍ PATŘÍ PŘÍPRAVA AKTOVKY A HLASITÉ I TICHÉ ČTENÍ!
Úkoly nemusíte podepisovat - ve třídě vidím, že je děti píší doma pod vaším dohledem. :)
ZELENÝ PUNTÍK - označuje látku, kterou žáček nestihl dokončit v hodině a kterou nemůže nebo nestihl dokončit ani po vyučování - prosím, dokončete doma.

Pokud jsme některé cvičení nebo stranu nedokončili ve škole a není tam zelený puntík - NEDOPISUJTE. :)

3. TÝDEN LISTOPAD

PO 19. listopadu: PÍS str. 15 - dokonči, ČJ PS str. cv. 15 ze školy dokonči + domácí čtení. Příprava na test z PRV na ST.