VÝUKA POČÍTÁNÍ

POČÍTÁME DO 100

Cvičíme napřed s názorem - peníze, počítadla, tabulky do sta.... Postupujeme postupně:

1) sčítání desítek: 20 + 30

2) odčítání desítek: 80 - 20

3) sčítání jednotek bez přechodu desítky: 82 + 3

4) odčítání jednotek bez přechodu desítky: 95 - 3

5) sčítání jednotek - přibyde nová destíka: 92 + 8, 51 + 9

6) odčítání od celých desítek: 80 - 6, 90 - 5

7) sčítání desítek i jednotek bez přechodu deset: 81 + 12, 23 + 54 (SOUČET DESÍTEK, SOUČET JEDNOTEK)

8) odčítání desítek i jednotek bez přechodu deset : 89 - 26= 63 (ROZDÍL DESÍTEK, ROZDÍL JEDNOTEK)

8) sčítání jednotek s přechodem přes novou desítku (rozklady): 86 + 9 , 95 + 8

9) odčítání jednotek s přechodem přes novou desítku (rozklady): 91- 8, 52 - 7

10) sčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozklady) : 65 + 19, 24 + 38

POSTUP 1: 65 +19 = 65 + 10 + 9 = 75 + 9 = 84 (POSTUPNÉ SČÍTÁNÍ)

POSTUP 2: 65 + 19 = 70 + 14 = 84 (SOUČET DESÍTEK + SOUČET JEDNOTEK)

POSTUP 3. 65 + 19 = 65 + 20 -1 = 84 

 (PŘIDÁM o jedno víc, protože umím rychle vypočítat 65 + 20 a pak tu PŘIDANOU jedničku zase UBERU)

11) odčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozklady)

POSTUP1: 65 - 19 = 65 - 10 - 9 = 55 - 9 = 55 - 5 - 4 = 50 - 4 = 46 (POSTUPNÉ ODČÍTÁNÍ)

POSTUP2: 65 - 19 = 50 - 4 = 46 (ROZDÍL DESÍTEK - ROZDÍL JEDNOTEK).

POSTUP3: 65 - 19 = 65 - 20 + 1 .

(UBERU O JEDNO VÍC, protože umím rychle vypočítat 65 - 20 a pak zase o JEDNO VÍC PŘIDÁM)

POZNÁMKA: Rozdíl = od většího čísla odečtu menší číslo.

Nebo lze vysvělit na pet víčkách: Ondra má 5 víček, Pavla 12: O kolik má Pavla víc víček než Ondra? (= rozdíl). Jak vypočítám tento příklad? 12 - 5 = 7.

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO POČÍTÁNÍ do 100

1) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10

2) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S ROZKLADY

NÁSOBENÍ

- pomáhá nám tam, kde se sčítá více stejných čísel - např. 3+3+3+3+3=4*3, 8 + 8 + 8 = 3 * 8

- pomocí pet víček a obrázků jsme zjistili, že stejně jako u sčítání tak i u násobení funguje záměna násobených čísel - 3*4 a 4*3 dá stejný výsledek

Dělení

- rozdělování celku na několik stejných částí

- postupné odčítání stejných čísel - např. 21 -7 -7 -7 21/7 = 3 20 - 5 - 5 - 5- 5 20/5 = 4

- také u dělení funguje záměna - např. 21/7=3 a 21/3=7

Pomocí obrázků a pet víček jsme zjistili:

násobení a dělení se kamarádí - ke každému obrázku existují dva příklady na násobení a dva na dělení

např.

3 * 4 = 12

4 * 3 = 12

12 / 3 = 4

12 / 4 = 3