1. týden listopad

05.11.2018

1. TÝDEN LISTOPAD

  • ČJ mluv: vyjmenovaná slova po B - být, bydlit, obyvatel + příbuzná slov
  • ČJ sloh: kino Když draka bolí hlava
  • ČJ lit - společné hlasité čtení z čítanky, Děti z Bullerbynu
  • ČJ psaní: j, y
  • M - násobení a dělení 7 - sloupečky na známky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10, písemné sčítání dvojciferných čísel
  • geometrie: vzájemná poloha přímek - rovnoběžky, různoběžky
  • PRV - Využití krajiny - zápis.

PO 29. října: PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ÚT 30. října: PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ST 31. října: ČJ- vyprávění o podzimních prázdninách, opakování řady vyjmenovaných slov, příbuzná slova ke slovu být, UČ str, 33, zápis do sešitu vyjmenovaných slov. M - opakování sčítání a násobilky, písemné sčítání bez přechodu 10. UČ str. kino Když draka bolí hlava

ČT 1. listopadu: ČJ - příbuzná slova ke slovu být - PS str. celá, M - rovnoběžky, různoběžky - UČ str. + zápis, PRV - využití krajiny - zápis, voda v krajině - UČ str. ČJ PS - pís str. 12 - j, y.

PÁ 2. listopadu: HALOWEEN - mezitřídní soutěž masek, skupinová práce zaměřená na haloween v hodině ČJ a M, ČaSP.