1. týden leden

14.01.2019

  • ČJ mluv: PODSTATNÁ JMÉNA - procvičování PÁD, ČÍSLO, ROD, obecná a vlastní jména, vyjmenovaných slov B, L - procvičování
  • ČJ sloh: vypravování
  • ČJ lit - práce s textem - orientace v textu, společné hlasité čtení z čítanky, Děti z Bullerbynu
  • ČJ psaní: Q, G,
  • M : čísla větší než sto - pamětné sčítání a odčítání,
  • geometrie: rovina, trojúhelník
  • PRV -

PO 7. 1: ČJ UČ str. 63/1,2. ČJ PS str. 42/ 15,16. M UČ str. 70. PÍS str. 22/6ř. ČÍT str. 74-77.

ÚT 8. 1: ČJ UČ str. 63/3,4. ČJ PS str. 43/17. M UČ str. 71. PRV UČ str. 24-25 + zápis

ST 9. 1.: ČJ - M UČ str. 72. ČJ UČ str. 64/5. ČJ PS str. 46/ 17. ČJ SLOH PS str. 36. PRV UČ str. 26. PRV PS str. 33,34.

ČT 10. 1.: M UČ str. 62, 69. PÍS str. 23/7. ČIT str. 78-80. ČJ PS str. 45/20,22. ČJ UČ str. ČJ UČ str. 64/6, 7. PRV

PÁ 11. 1: M UČ str. 73. ČJ - pracovní list. ČJ UČ str. 65/1.